Skip to main content

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ TẠI HUYỆN VĂN LÃNG

Ngày 20/12/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Triệu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng đối với huyện Văn Lãng. Đồng chí Triệu Quang Huy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh – Trường đoàn giám sát.

1

( Đoàn giám sát làm việc tại huyện Văn Lãng)

Đoàn Giám sát đã trực tiếp khảo sát thực tế hoạt động tại Trạm Y tế xã Tân Mỹ, Trạm Y tế xã Tân Thanh, Trung tâm Y tế huyện và làm việc với lãnh đạo huyện Văn Lãng. Theo đó, huyện đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch quyết liệt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch được thực hiện hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Tổng kinh phí huy động từ nguồn ngân sách Nhà nước từ năm 2020 đến năm 2022 trên 64 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa được trên 1,8 tỷ đồng. Công tác thu, chi ngân sách, nhất là ngân sách chi cho công tác phòng, chống dịch cơ bản bảo đảm đúng quy định. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đạt kế hoạch đề ra, công tác bảo đảm an sinh xã hội, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Đối với hoạt động khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, các đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Y tế dự phòng thực hiện tốt việc dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh.

7

( Đoàn Giám sát đi khảo sát thực tế tại trung tâm y tế huyện)

 

8 

(Đoàn Giám sát khảo khảo sát tại Trạm y tế xã Tân Mỹ)

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị huyện Văn Lãng làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hoạt động khám chữa bệnh tại trạm y tế, sự quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở, chất lượng nguồn nhân lực, tình hình chuyển dịch cán bộ, nhân viên y tế từ đơn vị công lập sang đơn vị tư nhân…

         Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh ghi nhận kết quả trong thực hiện huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Thực hiện nghiêm các, kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước. Triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo sức khỏe người dân hậu Covid-19… Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực y tế có chất lượng. Đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị của huyện Văn Lãng để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

           Trước đó, đoàn đã đến giám sát thực tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lãng; Trạm y tế xã Tân Mỹ và Trạm y tế xã Tân Thanh. Tại các điểm đến, đoàn đã giám sát việc sử dụng các trang thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh,công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại địa phương.  

Nguồn: vanlang.langson.gov.vn