Skip to main content

GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO

Thực hiện kế hoạch số 223/KH-UBND, ngày 21/5/2024 Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc triển khai thực hiện nội dung phát động “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” tại Ngân hàng chính sách xã hội giai đoạn 2024 -2025.

v

      Cán bộ PGD NHCSXH huyện Văn Lãng trao sổ tiết kiệm có kỳ hạn

Sáng ngày 12/6/2024, tại điểm giao dịch Uỷ ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ đã vận động các cán bộ, các hộ gia đình trên địa bàn xã đã gửi tiết kiệm vào Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Lãng với hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Kết quả đã có 16 cán bộ, hội viên tham gia gửi tiền tiết kiệm với tổng số 16 sổ, số tiền là: 493.000.000đ, hoàn thành 268% kế hoạch được giao.

Nguyễn Thị Mai Hương –NHCSXH huyện Văn Lãng

About