Skip to main content

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Chiều ngày 22/11, HĐND huyện Văn Lãng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

5

               (Toàn cảnh kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Văn Lãng) 

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lãng thời kỳ 2021 -2030; Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo tuyến đường ĐH13 và khu dân cư biệt thự du lịch sinh thái; Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 14, 15,16 của HĐND huyện về phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 -2025. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và miễn nhiệm 3 Ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời biểu quyết cho thôi 1 đại biểu HĐND huyện do chuyển công tác ra ngoài địa bàn huyện.

7

(Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết)

Với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện./.

Nguồn: vanlang.langson.gov.vn