Skip to main content

Hội đồng nhân dân xã Hoàng Văn Thụ tổ chức kỳ họp thứ hai, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 23/09/2021, Hội đồng nhân dân xã Hoàng Văn Thụ tổ chức kỳ họp thứ hai, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hải, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, Trưởng phòng Nội Vụ, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã; đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, đại biểu HĐND huyện được bầu tại địa phương; đồng chí Nông Văn Nguyễn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã, đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa phương. Cùng đông đủ đại biểu HĐND xã Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2021- 2026; đại biểu các cơ quan, ngành, đoàn thể, xã, trên địa bàn xã.