Skip to main content

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VĂN LÃNG LẦN THỨ MƯỜI, NHIỆM KỲ 2020- 2025

Ngày 30/9/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  Văn Lãng tổ chức hội nghị lần thứ mười, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

b 

( Toàn cảnh hội nghị)

n 

( Đồng chí Nguyễn Văn Trường, TUV-Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị)

m 

( Đại biểu dự hội nghị)

 

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước thực hiện 5.616 ha, 98,4% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ; Công tác trồng rừng được triển khai tích cực, đã trồng mới được 633ha, đạt 126,6% kế hoạch; Đối với chương trình xây dựng NTM, các cấp các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay bình quân mỗi xã đạt 13,4 tiêu chí/xã, tăng 0,3 tiêu chí so với đầu năm 2022, duy trì 6/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao; Đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020- 2025; Kết quả thu ngân sách nhà nước được trên 77 tỷ đồng, đạt 96.09% so với dự toán tỉnh giao; Công tác thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm. Cùng với đó, huyện chú trọng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, các công trình dự án khởi công mới triển khai theo kế hoạch. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ như: về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng…

Trong 3 tháng cuối năm 2022, Đảng bộ huyện Văn Lãng tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thực hiện tuyên truyền Nghị quyết 08 và Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh, đồng thời tăng cường quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các công trình dự án, tập trung xây dựng nông thôn mới. Quan tâm các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng quân sự địa phương, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2022./.

Nguồn: vanlang.langson.gov.vn