Skip to main content

HUYỆN VĂN LÃNG TỔ CHỨC LỄ VIẾNG NGHĨA TRANG VÀ DÂNG HƯƠNG KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Ngày 25/7/2022, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN Huyện Văn Lãng đã tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện và dâng hương tại khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ.

 b

(Đoàn dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện) 

Tại đây, đoàn đã dâng hương, dâng hoa kính lễ và tỏ lòng biết trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và độc lập tự do của Tổ quốc. Những năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự phối hợp triển khai tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng với đồng lòng của nhân dân các dân tộc, huyện Văn Lãng đã và đang từng bước phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Đặc biệt, chính sách xã hội, công tác chăm sóc hương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và phong trào đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt.

q(Đoàn dâng hương tại khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ) 

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng chí Hoàng Văn Thụ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Lãng tiếp tục quyết tâm đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương Văn Lãng ngày càng giàu đẹp, văn minh; xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng./.

Nguồn:Vanlang.langson.gov.vn