Skip to main content

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TẠI HUYỆN VĂN LÃNG

Ngày 22/11/2022, Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS huyện Văn Lãng với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo huyện.

.

( Toàn cảnh buổi kiểm tra tại BCH Quân sự huyện Văn Lãng)

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp trong năm vừa qua đã duy trì và thực hiện tốt nền nếp hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện, thăm tặng quà các gia đình chính sách. Chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân; thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, huy động các lực lượng tham gia  làm công tác dân vận, thường xuyên phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kin tế xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

9

(Đồng chí: Nông Thanh Hải, TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thành viên ban chỉ đạo công tác phối hợp, phát biểu kết luận buổi kiểm tra)

Kết luận tại buổi kiểm tra: Đồng chí: Nông Thanh Hải, TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thành viên ban chỉ đạo công tác phối hợp, Trưởng đoàn kiểm tra đã biểu dương, ghi nhận những kết quả hoạt động phối hợp giữa Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Lãng và các tổ chức chính trị xã hội trong thời gian qua. Đồng thời  đề nghị trong thời gian tới huyện cần có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện quy chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin giữa các ngành, đẩy mạnh tuyên truyền và vận động thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Nguồn: vanlang.langson.gov.vn