Skip to main content

Đ/c: Nông Văn Nguyễn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Đ/c: Hoàng Hồng Nhung, Phó chủ tịch UBND xã