Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Dự toán thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ Hồng vành khuyên trên địa bàn huyện Văn Lãng”
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu thông báo tuyển dụng cấp xã
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Huyện

About