Skip to main content

UBND huyện Văn Lãng tổ chức Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ năm 2021

Trong 2 ngày 14, 15/6/2021. UBND huyện Văn Lãng tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021.

   Tham gia hội thi có 43 thí sinh là Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh tham gia chung nội dung nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ , bằng hình thức trắc nghiệm và bắn súng K54 bài 1C. Sau đó tham gia các nội dung dành cho từng đối tượng, gồm: Chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV; chính trị viên ban CHQS cấp xã chuẩn bị và thực hành giảng một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân cấp xã; Phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã, thị trấn xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng DQTV cùng cấp.