Skip to main content

VĂN LÃNG: 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 GIẢI QUYẾT TRÊN 30.000 HỒ SƠ QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Trong 9 tháng đầu năm 2022, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Văn Lãng đã tiếp nhận 8.862 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 8.850 hồ sơ, 12 hồ sơ đang giải quyết trong hạn; Cấp xã số hồ sơ tiếp nhận 29.557 trong đó đã giải quyết 29.532, hồ sơ đang giải quyết 25.

 v

(Công chức tại phòng cơ chế một cửa huyện giải quyết TTHC cho công dân)

c 

Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau; thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia./.

                                                              Nguồn: vanlang.langson.gov.vn