Skip to main content

VĂN LÃNG: TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI TRƯỞNG THÔN, KHU PHỐ NĂM 2021

Sáng ngày 21/10/2021, UBND huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối với trưởng thôn, khu phố năm 2021. Dự lớp tập huấn có lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện và 130 đại biểu là trưởng thôn, khu phố của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

( Toàn cảnh Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ

đối với trưởng thôn, khu phố năm 2021)

( Đ/c: Lê Tuấn Minh Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với Trưởng thôn, khu phố năm 2021)

 

          Trong thời gian một ngày, các đại biểu được báo cáo viên của Trường chính trị Hoàng Văn Thụ truyền đạt 2 chuyên đề chính về kiến thức, kỹ năng hoạt động của trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố, tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố…

        Qua đó, nâng cao nhận thức về chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ thôn; trang bị thêm các kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trưởng, phó thôn, khu phố hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại khu dân cư; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước./.

Nguồn: vanlang.langson.gov.vn