Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

- Đảng ủy:

+ Đ/c Nông Văn Nguyễn - Bí thư Đảng ủy xã

+ Đ/c Hoàng Văn Tuân  - Phó Bí thư thường trực, CT HĐND xã.

+ Đ/c Hoàng Thị Loan - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQVN xã

+ Đ/c Liễu Văn Hở - Phó Chủ tịch HĐND.

About