Skip to main content
Trích yếu Triển khai “Tra cứu TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã bằng mã quét QR code tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả để phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp”
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch cải cách TTHC năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC của xã Hoàng Văn Thụ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch tuyên truyền thủ tuc hành chính của xã Hoàng Văn Thụ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About