Skip to main content
Trích yếu Triển khai “Tra cứu TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã bằng mã quét QR code tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả để phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp”
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch cải cách TTHC năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch khắc phục chỉ số CCHC 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC của xã Hoàng Văn Thụ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu kế hoạch tuyên truyền thủ tuc hành chính của xã Hoàng Văn Thụ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About