Skip to main content

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VĂN LÃNG LẦN THỨ MƯỜI HAI

Ngày 5/4/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị lần thứ mười hai. Sơ kết công tác quý I, triển khai công tác nhiệm vụ quý II năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

c

(Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười hai)

Trong quí I năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lãng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác ngay từ những tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: tổng diện tích gieo trồng ước đạt 1.472ha bằng 67,7% so với cùng kỳ; Công tác trồng rừng ước đạt 130 ha bằng 76,5% so với cùng kỳ; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, tổ chức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 xã Trùng Khánh. Kết quả thu ngân sách nhà nước được trên 23 tỷ đồng, đạt 26,8% dự toán tỉnh giao; Công tác thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ như: về công tác giải phóng mặt bằng, cấp kinh phí xây dựng nhà văn hóa, công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023.  

Trong quý II năm 2023, Đảng bộ huyện Văn Lãng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tập chung thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công xây dựng và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, tập trung xây dựng nông thôn mới. Quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng quân sự địa phương, đảm bảo trật tự an toàn xã hội./.

Nguồn: Vanlang.langson.gov.vn

About