Skip to main content

PHIÊN HỌP CHẤT VẤN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN VỀ TÌNH HÌNH KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 VÀ 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN LÃNG

Ngày 15/12/2023, Thường trực HĐND huyện Văn Lãng tổ chức phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

c

(Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Lãng chù trì phiên họp)

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng đã báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2022 và 2023 trên địa bàn huyện, theo đó tính đến 20/11/2023, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kết quả thực hiện nguồn vốn lũy kế giải ngân được 60.423 triệu đồng/64.599 triệu đồng đạt 93,54% kế hoạch vốn giao; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: lũy kế giải ngân đến nay được 3.668 triệu đồng/12.636 triệu đồng đạt 29% kế hoạch vốn giao; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: kết quả giải ngân vốn ngân sách trung ương: 79.157/133.835 triệu đồng, đạt 59, 14%.

Cũng tại phiên giải trình, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện đã chất vấn 8 nội dung tập trung vào 3 chương trình:  Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chi tiết từng dự án, tiểu dự án và các vấn đề có liên quan.x

(Đại biểu chất vấn tại Phiên họp)

Tại phiên chất vấn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND huyện cũng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình đối với những hạn chế còn tồn tại; đồng thời UBND huyện cần chỉ đạo thực hiện đúng theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Văn Lãng, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

a

(Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông giải trình tại phiên họp)

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND huyện trong việc chuẩn bị và tham gia giải trình các nội dung tại phiên họp. Trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn: triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực đối với các vấn đề được yêu cầu chất vấn. Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện sẽ tiếp tục giám sát những nội dung đã được chất vấn nhằm đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết đề ra./.

Nguồn: Vanlang.langson.gov.vn

 

About