Skip to main content
Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng nên làm như thế nào

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng nên làm như thế nào?

Trả lời:

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể liên hệ tới các cơ quan hoặc tổ chức nào để được hỗ trợ giải quyết

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể liên hệ tới các cơ quan hoặc tổ chức nào để được hỗ trợ giải quyết?

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể sử dụng những phương thức nào để bảo vệ quyền lợi của mình

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể sử dụng những phương thức nào để bảo vệ quyền lợi của mình?

Tại sao trên thế giới cũng như Việt Nam cần có luật BVQLNTD

Tại sao trên thế giới cũng như Việt Nam cần có luật BVQLNTD?

Luật BVQLNTD quy định như thế nào về trách nhiệm bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân kinh doanh

Luật BVQLNTD quy định như thế nào về trách nhiệm bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân kinh doanh?

Trả lời:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp những thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp những thông tin gì về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng?

Trả lời:

Subscribe to Tin hoạt động

About