Skip to main content

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể sử dụng những phương thức nào để bảo vệ quyền lợi của mình

Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng có thể sử dụng những phương thức nào để bảo vệ quyền lợi của mình?

Trả lời:

Điều 30 Luật BVQLNTD quy định 04 phương thức có thể sử dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

– Thương lượng;

– Hòa giải;

– Trọng tài;

– Tòa án.

Quy định cụ thể về các phương thức được nêu tại Mục 1, 2, 3 và 4, Chương IV về giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (Điều 30 đến Điều 46) của Luật BVQLNTD.

About