Skip to main content

VĂN LÃNG: HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) GIAI ĐOẠN 2019 – 2023

         Chiều 29/5/2023, huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2019 - 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Sở Công thương, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, đại diện lãng đạo, chuyên viên các phòng, ban, ngành là thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; lãng đạo, cán bộ phụ trách OCOP các xã, thị trấn; đại diện 09 chủ thể có sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng đạt 3 sao, 4 sao và chủ thể có sản phẩm dự kiến đánh giá phân hạng năm 2023.11

(Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP  giai đoạn 2019 – 2023)

Trong những năm qua, huyện Văn Lãng đã tổ chức triển khai chương trình đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, bước đầu đã tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 1,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 9 sản phẩm được công nhận, chứng nhận sản phẩm OCOP trong đó: có 02 sản phẩm đạt 4 sao là Hồng vành khuyên Nà Mò, xã Tân Mỹ, Hồng Vành khuyên xã Hoàng Việt; 07 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao là: Dầu lạc Linh Khôi; Lạp sườn Phong Liên, Gạo nhật J02, Thạch Chu Hạnh, Bún Gấc Lệ Tri, Rượu Hội HoanMật ong tự nhiên Phai Nà. Các sản phẩm sau khi được chứng nhận OCOP đều được đảm bảo chất lượng, điều kiện sản xuất theo đúng quy định; hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong năm 2023 huyện lựa chọn 4 sản phẩm để xây dựng đạt chuẩn OCOP gồm Măng mai khô Đồng Tân, Hồng Treo gió, Hồng sấy dẻo và gạo nếp Mèng Thương.2

(Các đại biểu tham dự Hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

3 

(Một số nông sản đặc sản của Văn Lãng được trưng bày tại Hội nghị)

Trong giai đoạn 2023 – 2025, huyện Văn Lãng tiếp tục đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như: duy trì, củng cố, nâng cấp chất lượng cho các sản phẩm đã được cấp chứng nhận OCOP; hàng năm phấn đấu có thêm ít nhất 1 đến 2 sản phẩm được chuẩn hóa 3 sao trở lên; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách chương trình OCOP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP./.

Nguồn: Vanlang.langson.gov.vn

 

About