Skip to main content

VĂN LÃNG KẾT NẠP 10 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VÀO ĐẢNG TẠI KHU LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ

Ngày 16/6/2023, tại khu Lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Ban thường vụ Huyện ủy Văn Lãng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 v

 s

( Bí thư các chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên)

 

 Trong chương trình, Ban tổ chức đã công bố, trao quyết định kết nạp  đảng viên của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 10 quần chúng ưu tú của các chi bộ gồm: Chi bộ trường THPT Văn Lãng, Trường Mầm non xã Tân Thanh, Thôn khu 2 xã  Tân Thanh, Thôn Pác Sàng xã Hồng Thái, Thôn Thống nhất xã Tân Mỹ, Thôn Khun Phung xã Nhạc Kỳ huyện Văn Lãng, trong đó có 02 quần chúng vừa đủ 18 tuổi thuộc Chi bộ Trường THPT Văn Lãng. Đây là những đồng chí có nhiều thành tích trong công tác, rèn luyện, phấn đấu và có nguyện vọng, mong muốn tham gia vào Đảng, đã được tổ chức đảng các đơn vị xem xét, lựa chọn, thẩm tra, xác minh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để kết nạp.

v

( Các đồng chí đảng viên mới đọc lời tuyên thệ)

 Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã lần lượt đọc lời tuyên thệ, nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: Vanlang.langson.gov.vn

 

About