Skip to main content

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ HOÀNG VĂN THỤ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Sáng 21/03/2023, Công đoàn cơ sở xã Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

a

Hằng năm, Công đoàn cơ sở xã luôn quan tâm, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động  đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, người lao động về chế độ tiền lương, phụ cấp, BHYT, BHXH, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên nhân dịp các ngày lễ, tết, Vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Ngày vì người nghèo”, Quỹ phòng chống thiên tai.

t

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí, bầu các chức danh Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, ban nữ công Công đoàn cơ sở xã Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Văn Lãng trong thời gian tới.

Thực hiện: Hoàng Hồng Nhung

About