Skip to main content

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VĂN LÃNG LẦN THỨ MƯỜI BA

Ngày 07/7/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị lần thứ mười ba, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

s

(Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ mười ba)

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lãng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch đạt được nhiều kết quả tích cực: tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.779 ha đạt 100,3% kế hoạch; trồng rừng tập trung được 330ha, đạt 66% kế hoạch; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đến nay bình quân toàn huyện đạt 12,5 tiêu chí/xã, tập trung mọi nguồn lực đưa xã Thanh Long về đích nông thôn mới năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 61 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 311.723 triệu đồng tăng 12,65% so với cùng kỳ; công tác thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ như: thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa, sân thể thao, giải quyết đơn thư về lĩnh vực đất đai còn khó khăn, mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ thấp…

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng bộ huyện Văn Lãng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công xây dựng và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, tập trung xây dựng nông thôn mới. Quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng quân sự địa phương, đảm bảo trật tự an toàn xã hội./.

Nguồn: Vanlang.langson.gov.vn

About