Skip to main content

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HOÀNG VĂN THỤ LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2024-2029

Ngày 26/02/2024, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hoàng Văn Thụ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

d

(Toàn cảnh đại hội)

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ xã Hoàng Văn Thụ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả tuyên truyền được 120 cuộc với 9.500 lượt người nghe… Công tác an sinh xã hội được quan tâm, vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng được 3 nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo với kinh phí 11 triệu đồng.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết,  Đại hội đã hiệp thương cử 31 đồng chí tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Văn Thụ khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Hoàng Thị Loan tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 05 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Văn Lãng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

a

(Các đồng chí Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Văn Thụ khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội)

d

(Đồng chí Chủ tịch UB MTTQ xã Hoàng Văn Thụ tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024)

Nhân dịp này, MTTQ Việt Nam xã Hoàng Văn Thụ tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024./.

Nguồn: Vanlang.langson.gov.vn

 

About