Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
Số hiệu văn bản
531
Ngày ban hành
11-03-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About