Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Dự toán thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ Hồng vành khuyên trên địa bàn huyện Văn Lãng”
Số hiệu văn bản
814
Ngày ban hành
04-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About