Skip to main content

VĂN LÃNG: HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Ngày 10/3/2023, UBND huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

x
                                             (Toàn cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, các đại biểu được trao đổi một số nội dung trọng tâm của dự thảo Luật đất đại(sửa đổi) như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; ….

c
                         (Đ/c Bế Văn Nhớ - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị)

Qua đó, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến trực tiếp vào những nội dung như: chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khi thu hồi đất. Đề nghị việc bồi thường đất nơi ở mới phải tương đồng với nơi ở cũ hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể; công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; đa dạng các hình thức công khai, niêm yết  quy định luật đất đai;…

z
                                                       (Đại biểu dự Hội nghị)

Việc lấy ý kiến phát huy quyền làm chủ, nguyện vọng, tâm huyết của nhân dân để góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, hiệu quả. Tạo điều kiện cho người dân sử dụng đất đai có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: Vanlang.langson.gov.vn

About