Skip to main content
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN VĂN LÃNG LẦN THỨ MƯỜI HAI

VĂN LÃNG: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2023

VĂN LÃNG KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

VĂN LÃNG: HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

CÔNG AN HUYỆN VĂN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2023

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, tặng quà tại huyện Văn Lãng

Một số cột mốc về sự hình thành và phát triển của hoạt động Tiêu dùng bền vững trên thế giới

Năm 1999, Liên Hợp quốc sửa đổi Hướng dẫn về bảo vệ người tiêu dùng (được ban hành năm 1985), trong đó có đưa ra một trong các mục tiêu chính cần đạt được trong công tác

Một số thông tin về Mục tiêu Tiêu dùng và Sản xuất bền vững của Liên Hợp quốc

Tiêu dùng và Sản xuất bền vững là một trong 17 mục tiêu của Chương trình Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) do Liên Hợp quốc thống nhất ba

Cục CT&BVNTD tham dự Hội thảo trực tuyến về “Bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ nguyên kỹ thuật số”

 Ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã tham dự Hội thảo trực tuyến “Bảo vệ người tiêu dùng trong kỷ n

Việt Nam tham dự Hội thảo của Asean về xây dựng Bộ công cụ đánh giá tác động của chính sách đối với người tiêu dùng

      Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cùng các Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của các nước thành viên ASEAN đã tham dự

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About